REFERENCE:

· Institut za bakar Bor

· RTB Bor TIR

· RTB Bor RBB

· Direkcija za izgradnju Bora

· Dundee plemeniti metali - Avala resources

· Telekom Srbija

· Bortravel Bor

· Apoteka Bor

  i mnogi drugi objekti u Boru i okolini kako za pravna tako i za fizička lica.

 

 

 2017.

· STOVARIŠTE GRAÐEVINSKOG MATERIJALA

· IZRADA FERT GREDICA

· KOMPLET ARMIRAČKIH RADOVA

· ZEMLJANI RADOVI

· KOMPLET GRAÐEVINSKIH RADOVA

· USLUGE PREVOZA - TRANSPORT, UTOVAR, SKLADIŠTENJE I ISTOVAR ROBE

· PROIZVODNJA I PRODAJA BETONSKIH BLOKOVA

· PROIZVODNJA I PRODAJA BETONSKIH STUBOVA ZA OGRADE I ŠPALIRE

· PROIZVODNJA I PRODAJA BETONSKIH CEVI ZA BUNARE I PROPUSTE

· PRODAJA PELETA